Плана

Издвојено одељење, осморазредна

Прва школа у Плани основана је половином 19. века. Први учитељ био је Миленко Лукић из Сења.

Нова школска зграда саграђена је 1964. године. Школа је тада носила име „7. јули“, а пет година касније припојена је школи у Доњој Мутници.

Ова осморазредна школа у школској 2018./19. години има 49 ученика у 7 одељења, у старијим и млађим разредима, као и предшколску групу.

Школски простор обухвата 6 учионица, информатички кабинет, зборницу, кухињу. За потребе реализације наставе школа има лаптоп и пројектор. Фискултурна сала не постоји, па наставу физичког ученици обављају у пространом школском ходнику или на спортском терену у дворишту. Иначе, пространо школско двориште, поред пуно зеленила, има и спортски терен за кошарку, летњу учионицу, као и парковски мобилијар.