Контакт

Наша адреса је:
ОШ "Бранко Крсмановић"
35255 Доња Мутница
Србија
телефон: 035 540607

Мејл: mutnica@ptt.rs

Координате:
- 43.851196, 21.563519 (школа у Доњој Мутници)
- 43.821985, 21.543424 (школа у Плани)
- 43.879572, 21.566118 (школа у Горњој Мутници)
- 43.855679, 21.596169 (школа у Извору)
- 43.842313, 21.580060 (школа у Клачевици)
- 43.852801, 21.528639 (школа у Лешју)