Клачевица

Издвојено одељење, четвороразредна

Подручно одељење у Клачевици ОШ "Бранко Крсмановић" из Доње Мутнице постоји још од 1934. године. Први учитељ звао се Вукашин Станковић и био је из Доњег Катуна.

Кроз ову школу прошле су многе генерације ученика као и многи учитељи.

Постојећа нова зграда отворена је 3. октобра 2002. године. Нова школа има централно грејање, две простране, модерно опремљене учионице, широке ходнике, ђачку кухињу, канцеларију за учитеље, галерију, тоалете. Школа је опремљена лаптопом и пројектором.

Поред школе налази се ограђени терен за мали фудбал и кошарку, а испред школе је лепо уређено двориште са зеленилом и парковским мобилијаром. Школа тренутно има 16 ученика у сва четири одељења , предшколску групу, две уцитељице и једног помоћног радника.

Настава се реализује у два комбинована одељења које воде учитељице Силвана Митровић и Драгица Гајић.