Доња Мутница

Матична школа, осморазредна

Село Доња Мутница први пут се помиње у катастарским изворима 1789. године. Налази се на путу Параћин – Зајечар на 14. километру.

Школа у Доњој Мутници постоји од давне 1844. године, а нова зграда саграђена је 1978. године. Име је добила по народном хероју Бранку Крсмановићу који је рођен у Доњој Мутници и чија је родна кућа данас спомен музеј.

Матична школа у свом саставу има осам универзалних учионица, кабинет за ТИО, кабинет за информатику, библиотеку, фискултурну салу, трпезарију. У пространом школском дворишту налазе се три терена за мале спортове, као и део са парковским мобилијаром.

У школској 2018/2019.години у старијим разредима од петог до осмог има 112 ученика, а две учитељице раде у млађим разредима од првог до четвртог у два комбинована одељења . Школа поседује у одређеном обиму савремену опрему и средства, али се труди да осавремени наставу како у погледу наставних средстава тако и у методама рада са ученицима.

Осим редовне наставе, радом и активностима у оквиру секција и додатних настава афирмишу се и негују таленти ученика.