Извор

Издвојено одељење, четвороразредна

На самом улазу у честобродичку клисуру налази се село Извор.

Село броји око 200 домова, спада у брдско-планински тип села.Кроз село протиче река Грза. На левој обали реке је зграда школе.

1920.године мештани села Извора су уз помоћ тадашње управе Параћина и среза Моравског почели изградњу школе. Школа је почела са радом 1923.године.

Кроз четворогодишњу школу у Извору прошле су многе генерације ђака. Од почетка рада до данас више пута је реновирана чиме су знатно побољшани услови рада.

Школа у Извору има три учионице, наставничку канцеларију са библиотеком и просторно двориште. Наставу изводе две учитељице у две комбинације. Школа поседује лаптоп, пројектор, тако да аудио-визуелна презентација наставних садржаја може да се обавља несметано. Услови за извођење наставе су сасвим пристојни.